Περίοδος Μία Ημέρα Ένα Σαββατοκύριακο Μία Εβδομάδα
1/07/2012 - 10/09/2012 €100 €120 €700
11/09/2012 - 31/10/2012 €80 €100 €560

 

Highslide JS           Highslide JS           Highslide JS